نمایش 1 نتیجه (ها)

کامپیوتر

کامپیوتر ماشینی قابل برنامه ریزی است و قادر است مجموعه ای از عملیات ساده و پیچیدە را با سرعت زیاد و دقت بالاانجام دهد. این ماشین از حافظه و قدرت پردازش بسیار بالایی برخوردار است و بر اساس دريافت مجموعه دستوراتىبه نام برنامه کار میکند. اجزای مختلف یک رایانه با مدارات الكترونیکی و یا ترکیبی …